ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน (อ่าน 8) 30 พ.ย. 64
จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 64 (อ่าน 28) 03 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 38) 30 ต.ค. 64
วีดีทัศน์ กิจกรรมลูกแกร่วมใจ ลดใช้พลังงาน สืบสานความพอเพียง (อ่าน 2) 20 ต.ค. 64
จดหมายข่าว เดือนกันยายน 64 (อ่าน 32) 30 ก.ย. 64
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) (อ่าน 32) 21 ก.ย. 64
จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 41) 04 ก.ย. 64
จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 64 (อ่าน 36) 04 ก.ย. 64
10 ทริคประหยัดไฟลดค่าใช้จ่ายยุค New normal (อ่าน 42) 25 ส.ค. 64
เรียนออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัย และค่าไฟไม่พุ่ง (อ่าน 29) 16 ส.ค. 64
Work from home อย่างไร ให้ปลอดภัย และค่าไฟไม่พุ่ง (อ่าน 35) 06 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดใช้พลังงานไฟฟ้า ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 27) 04 ส.ค. 64
จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 72) 18 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่ระบาดโควิท-19 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 75) 13 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่ระบาดโควิท19 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 67) 13 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่เชื้อระบาดโควิท19 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (อ่าน 60) 13 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่เชื้อระบาดโควิด19 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (อ่าน 106) 13 มิ.ย. 64
ทำความสะอาด Big cleanning (อ่าน 66) 11 มิ.ย. 64
จุลสารโรงเรียน เดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 90) 22 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เมษายน 2564 (อ่าน 107) 01 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน มีนาคม 2564 (อ่าน 97) 01 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 168) 03 มี.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เดือน มกราคม 2564 (อ่าน 181) 15 ก.พ. 64
จดหมายข่าว ABWK 5 (อ่าน 210) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 4 (อ่าน 177) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 3 (อ่าน 171) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 2 (อ่าน 207) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 1 (อ่าน 174) 30 ม.ค. 64
กิจกรรมวันครู ออนไลน์ 16 มกราคม64 (อ่าน 162) 18 ม.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2563 (อ่าน 157) 16 ม.ค. 64
ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 196) 03 ม.ค. 64
ประกาศการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 1) (อ่าน 181) 03 ม.ค. 64
ด.ช.สิทธิพล พวงเนียม นักเรียนชั้นป.4/1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ออกรายการ Super 10 Season (อ่าน 43) 27 ธ.ค. 63
แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019(COVID-19) (อ่าน 131) 23 ธ.ค. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 185) 07 ธ.ค. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 232) 03 พ.ย. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน กันยายน 2563 (อ่าน 257) 01 ต.ค. 63
อนุบาลวัดลูกแกฯร่วมใจลดใช้พลังงาน (อ่าน 266) 03 ก.ย. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 312) 02 ก.ย. 63
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 307) 13 ส.ค. 63