ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ป.6 คะแนน O-net ผ่านระดับประเทศ ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรรยา ชมภู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,08:34  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองวาดภาพระบายสีศิลปหัตถกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฏฐา แก้วประไพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,08:33  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนเกมสร้างสรรค์ ช่วงชั้นประถมศึกษา เหรียญเงินระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันท์ มณีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,08:32  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมวอลเลย์บอล ญ.12 ปี จ.กาญจนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,07:31  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล Young Referee สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่ออาจารย์ : นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,09:09  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรสอนบรรยายนักศึกษา กศน.
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,13:26  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกนักเรียนแข่งขันคัดลายมือระดับภาคกลาง ครั้งที่14
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,13:26  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,12:45  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตกรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายทรรศน์ ปฏิพัทธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,08:11  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentstion) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:26  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..