สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปดอกบัวอยู่บนอักษร   หมายถึง  การศึกษาก่อให้เกิดความรุ่งเรือง   ประดุจดั่งดอกบัวที่พ้นเหนือน้ำ