บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายวีรศรุต พลนิรันดร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0935615356
อีเมล์ : nb_1815@hotmail.com

นายจีรศักดิ์ นาคน้อย
ลูกจ้างประจำ

นายศิริโรจน์ สิตไทย
พนักงานบริการ